Překlady s kulatým razítkem

Potřebujete písemný převod textu z jednoho jazyka do jiného? jsou tu pro Vás. Nač mít tlumočníka, když si potřebujete po práci projev nadřízeného znovu projít? Překlady Vám pomohou převést jakýkoli text do Vaší mateřštiny a už nebudete mít starosti s cizími jazyky.
Nemusíte se ihned učit finsky, čínsky nebo vietnamsky, pokud se setkáváte jednou za čas s nějakými texty, či pracovní korespondencí. Překlady Kolín to zvládnou za Vás. Děláme několik druhů překladů, včetně vnitrojazykových, kdy zmodernizujeme nejstarší texty do jazyka, který pro Vás bude srozumitelný dnes.

Překladatel

Překladatel nemusí být rychlý, není tlumočník, ale odborník na text. Překlady jsou kvalitní a bez chyb. Prochází korekturou rodilých mluvčích, takže správnost je opravdu zaručena.