Nepřímé spalování

Princip fungování tohoto topidla je velmi podobný typu s přímým spalováním. Stejně jako u toho dochází k nasávání vzduchu ventilátorem, distribuci paliva do spalovací komory a vznícení směsi. Spalovací komora je však uzavřená, neodchází z ní spaliny spolu s ohřátým vzduchem přímo výstupním otvorem. Naopak spaliny odchází mimo ohřívaný vzduch výměníkem a odsud dále výfukovým komínkem mimo vyhřívaný prostor. Vzduch se tak ohřívá průchodem přes výměník, do vyhřívaného prostoru se tak dostane pouze čistý vzduch bez spalin. Nehrozí pak žádný zápach, nebo nadýchání se spalin.

Umístění uvnitř, nebo vně

Topidla s nepřímým spalováním se umisťují uvnitř, jestliže je zajištěn odvod spalin komínkem mimo vyhřívaný prostor, nebo venku, pokud je třeba šetřit prostorem a není možnost zplodiny vyvádět mimo. Z venku se dovnitř vede horký vzduch pomocí speciálních trubic o velkém průměru. Jistou nevýhodou je, že při větší délce trubic se vzduch přece jen nepatrně ochladí.