Kvalitný olejový filter pre správny výkon motoru

Len ak máme kvalitný olejový filter, môže motor nášho vozidla správne fungovať, mať nemennú výkonnosť, a nepoškodzovať sa. Je to preto, že len čistý motorový olej bez nežiadúcich prímesí môže motor správne premazávať a zabezpečiť jeho funkciu bez poškodzovania nežiadúcimi prímesami. Olejový filter zbavuje motorový olej nežiadúcich častíc a prímesí, ktoré do neho s postupom času vnikajú počas spaľovania paliva. Týmto nečistotám nejde nijako zabrániť, sú to sadze, prachové častice, kovové stružliny, karbón a ďalšie prímesi.

Nežiadúce prímesi v oleji

Nežiadúce prímesi znečistia aj ten najkvalitnejší motorový olej, ak nepoužijeme dobrý olejový filter. Zvyšovala by sa spotreba pohonných hmôt a poškodzoval motor. Iba čistý olej zaistí správny výkon motora vozidla. Filter sa používa ako u motorových olejov, aj u prevodových alebo hydraulických. Môžu mať integrovanú spätnú klapku, ktorá zaručí pri štartovaní rýchly rozvod motorového oleja, a tiež obtokový ventil, ktorý zaistí rozvod oleja pri studenom štarte, či ak prekročíme interval výmeny a filter je znečistený.